Kontakt

AKADEMIA HAIRVERSITY
ul. Botaniczna 38F
65-306 Zielona Góra
kontakt@hairversity.pl
68 320 17 20

  Jestem zainteresowana/ny szkoleniem

  W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów komunikacji, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie SENS.US POLSKA z siedzibą
   w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 38F, 65-306 telefon: 68 320 17 20 e-mail: kontakt@hairversity.pl (dalej: Administrator Danych). 
  2. Administrator Danych będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem e-mail, telefonicznie oraz listownie, a także możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. 
  3. Administrator Danych będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), z których korzystamy oraz usługodawcą hostingu (w przypadku kontaktu za pośrednictwem e-mail).
  4. Administrator Danych będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie. 
  5. Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. 
  6. Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, jeżeli chcesz byśmy odpowiedzieli na złożone przez Ciebie zapytanie. 
  8. Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.